Por litigância de má-fé, frentista é condenado a pagar R$ 800 de multa ao empregador